Size Ulaşalım

Türkiye'de Tarım Sektörüne Bakış

Türkiye, coğrafi konumu, iklim olanakları, çoğunluğu genç olan 74,6 milyon üzerindeki nüfusu, artan alım gücü ve genişleyen iç pazarı sayesinde pek çok ülkeye kıyasla oldukça avantajlı bir konumdadır.

Lokal Avantajlar
  • Coğrafi olarak çok uygun bir iklim kuşağında, yeterli doğal kaynaklara sahip bir ülkeyiz.
  • Artan nüfus ve alım gücü ile tarım sektörünü destekleyecek kapasitedeyiz.
Dış Pazar Avantajları
  • Tek tek ülke olarak ele alındığında bir çok Avrupa ülkesinde iklim sorunları göze çarpmaktadır.
  • Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da iklim ve su sorunu mevcuttur.
  • Rusya ve Türki Cumhuriyetleri iklim sorunları nedeniyle tarımda dış alıma muhtaç durumdadırlar.
  • Petrolle zenginleşen bu ülkeler her geçen gün artan alım gücüne sahiptirler.
  • Özellikle gelişen üretim teknolojileri ve iklim avantajları sayesinde ülkemiz pek çok tarımsal ürünü yıl boyu belirli standartlarda üretebilme ve bu ürünleri pazarlayabilme potansiyeline sahiptir.
Ürün Avantajları
  • Yurtdışı talebi olan pek çok ürünün ekonomik üretimi ülkemizde yapılabilmektedir.
  • Türkiye yetiştirdiği bir çok ürünle tarım üretiminde dünya sıralamasında yer almaktadır.

Türkiye'de Tarım Sektörüne Bakış